Kokemusasiantuntijat kokemuksellisen tiedon välittäjinä

Kokemusasiantuntijat hyödyntävät omaa kokemustaan erilaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Kokemusasiantuntijat vaikuttavat oman henkilökohtaisen kokemustiedon ja osaamisen pohjalta muun muassa palvelujen kehittämiseen, opetukseen, päätöksentekoon ja yleiseen asenneilmapiiriin.
Kokemusasiantuntijat toimivat mm.
- Kehittäjäasiakkaina
- Vertaistukihenkilöinä, vertaisryhmän ohjaajana
- Tukihenkilönä
- Ammattilaisten työparina esimerkiksi vastaanottotyössä
- Itsenäisenä asiakasvastaanottajana
- Kokemuskouluttajana

Kokemuskoulutus opetusta täydentämässä
Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kokemustietoa hyödynnetään muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Kokemuskoulutuksessa kokemustietoa käytetään täydentämään opetusta sekä havainnollistamaan kirjoista opittua. Kokemustoimijat osallistuvat myös eri potilas-, vammais- ja omaisryhmien palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kokemustoimijat toimivat mm.
- Luennoitsijoina ja alustusten pitäjinä
- Opetuspotilaina ja -asiakkaina
- Haastateltavana
- Elävänä kirjana
- Teemapäivien järjestäjänä
Valtakunnalliseen kokemustoimijaverkostoon kuuluvat kokemustoimijat ovat käyneet joko kokemuskouluttaja tai kokemustoimija -koulutuksen. Kokemustoimijat edustavat omaa taustaliittoaan. Lapin kokemustoimijoiden toimintaa ohjaa ja kehittää Lapin kokemustoimijoiden ohjausryhmä.
Tutustu lisää kokemuskoulutukseen osoitteessa www.kokemuskoulutus.fi

Suomen Kilpirauhasliiton KOKEMUSTOIMIJA
Kilpirauhasen vajaatoiminnan kokemustoimija Raili Kuusela käy mielellään luennoimassa erilaisissa tilaisuuksissa, esim. oppilaitoksissa opiskelijoille, lukioiden ja koulujen oppilaille, keskussairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstölle sekä erilaisten järjestöjen tilaisuuksiin. Luentoja voidaan järjestää myös etäyhteyksien kautta.

Lisätietoja oheisesta esitteestä. Kokemustoimija Raili Kuusela
Lue linkistä alla:

Potilaasta kokemustoimijaksi
Raili Kuusela

Lappilainen lehti 21.4.2020: Potilaasta kokemustoimijaksi
Lapin Kokemustoimintaesite
Lapin Kokemukselliset asiantuntijat