Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
toimii alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ja projekti järjestävät asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa, viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa silloin, kun niiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,

2) järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä virkistystoimintaa,

3) harjoittaa tiedotustoimintaa,

4) toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena potilasjärjestönä,

5) toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,

6) voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön, johon kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista,

7) toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on poliittisiin puolueisiin sitoutumaton.


Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset vuosilta 2017 - 2020

Toimintasuunnitelma 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2018

Toimintakertomus 2017

Puheenjohtajakirjeet
Puheenjohtajakirje 1/2020
Puheenjohtajakirje 2/2020

Yhdistyksen esitteet

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen esite 2019
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen esite läheisille 2020
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen esite työnantajille ja työyhteisöille 2020

Yhdistyksen toiminnan rahoitus
- jäsenmaksutuotot

- STEA (Sosaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) projektirahoitus
- myyjäiset
- arpajaiset
- raha ja tavaralahjoitukset
- kuntien avustukset

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päättävät elimet ovat kevät- ja syyskokous, joissa jäsenet valitsevat yhdistyksen puheenjohtajan, joka toinen vuosi sekä hallituksen jäsenet, päättävät toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta, vahvistavat tilinpäätöksen ja myöntävät vastuuvapauden tilivelvollisille ja käsittelevät muut hallituksen sille ratkaistavaksi tuomat asiat. Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka hoitaa sille lain määräämät tehtävät ja täytäntöön panee yhdistyksen kokouksen päättämät asiat. 

Hallitus 2018 - 2020
Hallituksen puheenjohtaja

Tanja Sälevä
Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Raili Alaluusua, sihteeri

Anne-Marie Haavikko
Susanna Mantere
Hallituksen varajäsenet
Leena Helppikangas
Päivi Kuusela
Jaana Nopanen
Soili Nyrhinen
Rahastonhoitaja
Poikela Aino 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2020

28.3.2020 klo 14.00-16.00 Sääntömääräinen kevätkokous, Kansalaistalo, Luppo, Rovakatu 23 - PERUTTU  

26.9.2020 klo 10.00-12.00 Sääntömääräinen kevätkokous ja
klo 13.00-15.00 Sääntömääräinen syyskokous, KEMI, Puistopaviljonki. + Teams, kts. lisätietoja: etusivu - ajankohtaista

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2020
Alla listaus Hallituksen kokousajankohdista ja kokouspaikoista.
28.1.2020 klo 16.30-19.00 Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs

25.2.2020 klo 16.30-19.00 Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs
28.3.2020 klo 12.00-14.00 Sähköpostikokous
30.3.2020 klo 14.00-16.00 KERRO JA KUUNTELE -projektin ohjausryhmä/ PERUTTU
28.4.2020 klo 16.30-19.00 Teams

26.5.2020 klo 16.30-19.00 Teams                  
23.6.2018 klo 16.30-19.00 Teams      
HEINÄKUUSSA ei kokousta.
25.8.2020  klo 16.30-19.00 Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs + Teams                
29.9.2020  klo 16.30-19.00 Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs + Teams                 
20.10.2020 klo 16.30-19.00 Teams
24.11.2020 klo 16.30-19.00 Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs + Teams 

26.11.2020 klo 14.00-16.00 KERRO JA KUUNTELE -projektin ohjausryhmä/ Teams + Toimisto
15.12.2020 klo 16.30-19.00 Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs + Teams               

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2019
Alla listaus kokousajankohdista ja kokouspaikoista.

Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 23.3.2019, klo 14 – 16, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2
Ylimääräinen vuosikokous. Asiana puheenjohtajan ja yhden hallituksen varsinaisen jäsenen valinta, keskiviikkona 21.8.2019 klo 18-20. Rovaniemen Kansalaistalo, kokoushuone Kaira 1 krs, Rovakatu 23
Sääntömääräinen syyskokous perjantaina 25.10.2019, klo 14.30 - 16.30  - Jokiväylä 11, Luokkatila B148, Rovaniemi.
Borealis-salissa pidettävän KERRO JA KUUNTELE -seminaarin jälkeen.

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2019
Alla listaus Hallituksen kokousajankohdista ja kokouspaikoista.

29.1.2019 klo 16.30 -19.00 - yhdistyksen toimistolla
26.2.2019 klo 16.30 -19.00 - yhdistyksen toimistolla
23.3.2019 klo 12.00 - 14.00 - kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2 (ennen sääntömääräistä kevätkokousta) 
30.4.2019 klo 16.30 -19.00 - yhdistyksen toimistolla - PERUTTU
8.5.2019 KLO 16.30-19.00 - yhdistyksen toimistolla
28.5.2019 klo 16.30 -19.00 - yhdistyksen toimistolla
25.6.2019 klo 16.30 -19.00 - yhdistyksen toimistolla
HEINÄKUUSSA ei kokousta.
27.8.2019 klo 16.30 - 19.00 - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs.
24.9.2019 klo 16.30 - 19.00  - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs.
25.10.2019 (ennen sääntömääräistä syyskokousta)
26.11.2019 klo 16.30 - 19.00  - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs.
17.12.2019 klo 16.30 - 19.00 - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs.
HALLITUKSEN AJATUSPAJA
7.3.2019 klo 17-19 - Järjestötalon Kammari

7.5.2019 klo 17-19 - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs. PERUTTU
7.8.2019 klo 17-19 - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs. PERUTTU
7.11.2019 klo 17-19 - Lapin sosiaali ja terveysturvayhdistyksen kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2018
Alla listau kokousajankohdista ja kokouspaikoista.

Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 24.3.2018, klo 14 – 16, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 27.10.2018, klo 14 - 16, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2018
Alla listaus Hallituksen kokousajankohdista ja kokouspaikoista.

9.1.2018           klo 17.00 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
6.2.2018           klo 16.30 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
28.2.2018         klo 16.30 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
24.3.2018         klo 12.00 - 14.00, kokoustila Tervasali, Potkuri, Pohjolankatu 2
24.4.2018         klo 16.30 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
29.5.2018         klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
26.6.2018         klo 16.30 – 19.00,kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
HEINÄKUUSSA ei kokousta.
21.8.2018         klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
25.9.2018         klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
27.10.2018       klo 12.00  - 14.00, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2
27.11.2018       klo 16.30 – 19.00, yhdistyksen toimistolla, Järjestötalo, Kansankatu 8
18.12.2018      klo 16.30 – 19.00, yhdistyksen toimistolla, Järjestötalo, Kansankatu 8